wstecz


Wykonujemy pomiary natężenia i równomierności oświetlenia:

- w zakładach pracy (halach produkcyjnych, biurach),
- w instytucjach użyteczności publicznej (szkołach, urzędach, szpitalach),
- w miejscach gdzie wymagany jest odpowiedni poziom i jakość oświetlenia.


Firma posiada niezbędne uprawnienia oraz przyrządy (renomowanej firmy "Sonel") do wykonywania pomiarów.

Po wykonaniu pomiarów sporządzane są protokoły z pomiarów oraz orzeczenie końcowe. Ważność pomiarów określana jest na 5 lat, ale zaleca się wykonywanie ich co 2 lata. Jaka kolwiek ingerencja w system oświetleniowy (zmiana opraw lub źródeł światła) jest jednoznaczna z utratą ważności pomiarów.

Odpowiednie natężenie oświetlenia na stanowisku pracy i w jego najbliższym otoczeniu ma ogromny wpływ na szybkość i pewność widzenia oraz określa w jaki sposób widzimy kształt, barwę i właściwości przedmiotów co w konsekfencji wpływa na bezpieczeństwo pracy. Przy nieodpowiednim oświetleniu nasz wzrok szybko się męczy co prowadzi do pogorszenia jakości i efektywności wykonywanej pracy.
Wykonujemy również przeglądy oświetlenia ewakuacyjnego.

W obiektach w których zamontowane jest oświetlenie ewakuacyjne obowiązkowe jest wykonywanie takich przeglądów. Ustawodawca określa czas pomiędzy takimi przeglądami i jest to 1 rok. Oświetlenie ewakuacyjne musi spełeniać określone warunki techniczne zawarte w normie PN-EN 1838:2005 aby było skuteczne m.in.:
- oprawy oświetlenia ewakuacyjnego muszą być zamontowane zgodnie z projektem,
- po odłączeniu zasilania głównego oświetlenie ewakuacyjne musi automatycznie się uruchomić,
- średnie natężenie oświetlenia na podłożu drogi ewakuacyjnej (o szer. 2m) musi wynosić minimum 1 lux,
- czas działania oświetlenia ewakuacyjnego powinien wynosić co najmniej 2 godziny.


      


___________________________________________________________________________________________________ wstecz