strona główna


Wykonujemy usługi z zakresu badań kamerą termowizyjną:

- rozdzielnie elektryczne,
- szafy sterownicze,
- złącza kablowe,
- instalacje elektryczne,
- silniki,
- urządzenia i maszyny elektryczne,
- inne.

BADANIE TERMOWIZYJNE
Badania wykonane przy użyciu kamery termowizyjnej pozwalają uniknąć awarii, uszkodzenia instalacji elektrycznej, uszkodzenia urządzeń, a nawet zapobieć pożarom.

Po wykonaniu usługi sporządzamy raport oraz protokół z badań.

Ekspertyza termowizyjna coraz częściej wymagana jest przez firmy ubezpieczeniowe przy zawieraniu polisy na budynek lub mienie znajdujące się w nim.


Przykład rozdzielni elektrycznej wykonanej niezgodnie ze sztuką:
Pomijając estetykę wykonania rozdzielni, na zdjęciu wyraźnie widać przeciążoną instalację elektryczną z powodu nieprawidłowego rozłożenia obciążenia na poszczególnych obwodach, a w połączeniu z zainstalowaniem zabezpieczeń nadmiarowo prądowych zbyt dużej wartości to tylko kwestia czasu kiedy doszłoby do pożaru.

   ___________________________________________________________________________________________________
wstecz